Braille

Witamy na stronie informacyjno-edukacyjnej poświęconej pismu punktowemu dla osób niewidomych. Strona przeznaczona jest dla: rodziców, nauczycieli i przyjaciół osób niewidomych oraz wszystkich tych, którzy chcą dowiedzieć się czegoś na temat systemu Braille'a.

 

Pismo Braille'a

Louis Braille (1809 - 1852) wynalazca pisma punktowego dla niewidomych. Podstawą, z której wyprowadza się cały system Braille'a jest sześciopunkt nazywany znakiem tworzącym. System składa się ze znaków będących kombinacją sześciu wypukłych punktów ułożonych w dwóch kolumnach po trzy punkty w każdej. Lewa kolumna zawiera umownie oznaczone punkty: 1,2,3, zaś prawą stanowią punkty: 4,5,6

Wzajemna kombinacja i rozmieszczenie punktów daje możliwość sześćdziesięciu czterech znaków.

Międzynarodową bazę alfabetu stanowi pierwszych 25 znaków oraz znak oznaczający literę "w", a także znaki przestankowe i pomocnicze, które mimo pewnych różnic między odmianami systemu Braille'a w poszczególnych językach mają na ogół międzynarodowy charakter.

 

Alfabet Braille'a

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
x
y
z
ż
 
 
ź
 
ą
ł
ć
ń
ę
 
 
 
ś
w
,
;
:
 
?
!
()
*
 
 
 
znak
wiersza
ó
znak
liczby
znak
wielk.
litery
znak
kursywy
 
 
.
-
 
 

POBIERZ ALFABET BRAILLE`A W PDF >>

Brajl stał się punktem wyjścia do opracowań rożnych kodów brajlowskich, a więc systemów zapisu przy użyciu znaków alfabetu Braille'a. Istnieje zatem; pismo integralne (zapis litera po literze), ortograficzne pismo skrótowe rożnych stopni, w zależności od kraju i specyfiki danego języka, notacje: matematyczna, muzyczna, chemiczna, fizyczna.

Zapis integralny, nazywany także Braille Grade 1 lub Uncontracted Braille, polega na wiernym zapisie litera po literze i znak po znaku tekstu czarnodrukowego. Pismo skrótowe polega na podstawieniu pod poszczególne znaki brajlowskie zbiegów liter bądź wyrazów. Zapis skrótowy nie jest zapisem fonetycznym i dlatego dokładnie odzwierciedla postać ortograficzną pełnego tekstu. Skróty brajlowskie zostały opracowane dla poszczególnych języków i zależą od właściwości danego języka oraz od koncepcji konkretnego systemu skrótów.